Israeli Center

Emek ages 3-4

AgesPreschool

לימודי עברית לגיל הרך בכיף

תוכניות המיועדת לילדים בני 3 ו-4, דוברי עברית.

ניפגש פעם בשבוע ל-50 דקות בהם נעסוק בנושאים הקשורים לעולמם של הילדים.

במהלך המפגשים הילדים ייחשפו לשירים, סיפורים ותכנים עשירים בשפה העברית.

הילדים יעשירו את אוצר המילים  שלהם בעברית ויתרגלו שיח בעברית.

המפגשים ישלבו תנועה, יצירה, מוסיקה.
 
כל שיעור יסוב סביב נושא מרכזי: חג, סיפור, צבעים וכיו”ב.

Classes

אפרוחים בעמק

התוכנית מיועדת לילדים בגילאי 3+ דוברי עברית.
כל מפגש יתבסס על נושא מרכזי ובמהלכו נשמע סיפור של סופר ישראלי ונשלב פעילות בתנועה, מוזיקה ויצירה. דרך הפעילויות המגוונות נעשיר את אוצר המילים, נתרגל הבנת הנשמע והבעה שבעל פה‎.

בכל המפגשים נהנה מאווירה מלאה חום, שמחה ואהבה, בהובלה של מורה ישראלית עם נסיון עשיר בהוראת העברית בארץ ובארה״ב.

ימי חמישי 3:45-4:35

חברים בעמק

התוכנית מיועדת לילדי גן טרום חובה (בני 4+) דוברי עברית.
במהלך השנה נהנה מתוכנית שנתית שכולה בעברית, המבוססת על נושאים מעולמם הקרוב של הילדים. בבסיס כל מפגש יהיה נושא מוביל אותו נלמד באמצעות, משחקים מוכרים וחדשים, סיפורים, שירים ופעילות עשירה.

ימי רביעי 3:45-4:35

Get In Touch

Contact Us

Have a question about EMEK? Reach out to our team — we’d love to hear from you!

Please call (201) 408-1469 or email emek@jccotp.org or fill in the form and we will get back to you.

A pair of adult hands and child hands holding a red heart.