Neil Klatskin Summer Camps

Animation Studio

AgesGrades 3-8

Advance into the magical world of animators.

Animation Studio

Advance into the magical world of animators. With the help of WickEditor software, you will experience the techniques of creating animated characters, story building, music and effects, and then turn it all into your own original 2D animated video. You can make funny animations about your friends and family, a parody of a story you love, guidance for correct behavior, and more.

Check out this video with examples of our campers’ projects!

Suitable Ages: 3rd-5th Grades

住讟讜讚讬讜 讗谞讬诪爪讬讛

讛转拽讚诪讜 诇注讜诇诐 讛诪讜驻诇讗 砖诇 讛讗谞讬诪讟讜专讬诐. 讘注讝专转 转讜讻谞转 WickEditor 转转谞住讜 讘讟讻谞讬拽讜转 砖诇 讬爪讬专转 讚诪讜讬讜转 诪讜谞驻砖讜转, 讘谞讬讬转 住讬驻讜专, 诪讜讝讬拽讛 讜讗驻拽讟讬诐, 讜讗转 讛讻诇 转讛驻讻讜 讘住讜祝 诇住专讟讜谉 讗谞讬诪爪讬讛 讚讜-诪讬诪讚 诪拽讜专讬 诪砖诇讻诐. 转讜讻诇讜 诇讬爪讜专 讗谞讬诪爪讬讛 诪爪讞讬拽讛 注诇 讛诪砖驻讞讛, 驻讗专讜讚讬讛 注诇 住讬驻讜专 砖讗讛讘转诐, 讛讚专讻讛 诇讛转谞讛讙讜转 谞讻讜谞讛 讜注讜讚 讜注讜讚.

讛拽诇讬拽讜 诇讚讜讙诪讗讜转 砖诇 转讜爪专讬诐 砖诇 讞谞讬讻讬 讛住讚谞讛

诪转讗讬诐 诇讙讬诇讗讬诐 (注讜诇讬诐 诇讻讬转讜转): 3rd-5th Grades