Neil Klatskin Summer Camps

3D Modeling

AgesGrades 3-8

Step into the world of 3D modeling where you will be able to create the models you vision by acquiring professional tools for 3D modeling.

3D Modeling

3D effects have become an integral part of almost every industry and you can find them in every new Hollywood movie. Now you too can become a 3D artist! Step into the world of 3D modeling where you will be able to create the models you vision by acquiring professional tools for 3D modeling using Tinkercad software. You will learn how to use light, lighting, textures and materials to create your own realistic model.

Suitable Ages: 3rd-5th Grades

诪讬讚讜诇 讘转诇转 诪讬诪讚

讗驻拽讟讬诐 讘转诇转 诪讬诪讚 讛驻讻讜 诇讞诇拽 讘诇转讬 谞驻专讚 诪讻诇 转注砖讬讬讛 讜讗驻砖专 诇专讗讜转 讗讜转诐 讘讻诇 住专讟 讛讜诇讬讜讜讚讬 讞讚砖. 注讻砖讬讜 讙诐 讗转诐 讬讻讜诇讬诐 诇讛驻讜讱 诇讗诪谞讬 转诇转 诪讬诪讚! 讛讬讻谞住讜 讗诇 注讜诇诐 讛-3D 讘讜 转讜讻诇讜 诇讬讬爪专 讗转 讛讗讜讘讬讬拽讟讬诐 砖讗转诐 专讜讗讬诐 讘讚诪讬讜谉 砖诇讻诐 讘讗诪爪注讜转 专讻讬砖转 讻诇讬诐 诪拽爪讜注讬讬诐 诇诪讬讚讜诇 讘转诇转 诪讬诪讚 讜砖讬诪讜砖 讘转讜讻谞转 Tinkercad. 转诇诪讚讜 讗讬讱 诇讛砖转诪砖 讘讗讜专, 转讗讜专讛, 讟拽住讟讜专讜转 讜讞讜诪专讬诐 讘讻讚讬 诇讬爪讜专 诪讜讚诇 专讬讗诇讬住讟讬 诪砖诇讻诐.

诪转讗讬诐 诇讙讬诇讗讬诐 (注讜诇讬诐 诇讻讬转讜转): 3rd-5th Grades

NEW THIS SUMMER
Busing is included in the price and we鈥檝e extended our camp day to 4 pm!