עמק - תוכנית שנתית בשפה העברית לגילאי 3 עד כיתה י' במרכז הישראלי שב JCC. בכל שכבות הגיל ירכשו ילדיכם מיומנויות וידע בשלושה תחומים עקריים:

עברית: חיזוק ושיפור היכולות בשפה העברית בארבע מיומנויות השפה- קריאה, כתיבה, דיבור והבנה, דרך לימוד חווייתי ומגוון העוסק בתכנים הקשורים לתרבות ישראלית ויהודית. תוכנית הלימודים מבוססת על ספרי לימוד מעודכנים ומוכרים במערכת החינוך בישראל.

מורשת: עיסוק בהסטוריה, בתרבות, במנהגים ובערכים הקשורים בישראל ובעולם היהודי דרך מפגש עם יצירות ספרותיות, אירועי תרבות, שימוש בסוגי מדיה שונים, אומנויות, חגיגת חגים ועוד.

קהילה: עמק הוא חלק מה-JCC. עמק מחזק את הקהילה הישראלית דרך ארגון קבלות חג ומסיבות משותפות למשפחות, שילוב של תכנים הקשורים באירועי תרבות במרכז הישראלי וב JCC בתוך תוכנית הלימוד, פיתוח תוכניות העשרה להורים בתחומי חינוך והקמת "עמק עברית" - מרכז הכולל ספריה ישראלית, משחקייה ומקום נעים להכנת שיעורי בית הפועל בשעות פעילות בית הספר לשימוש משפחות עמק.

אנחנו מאמינים כי עמק הוא עמוד תווך חשוב המחזק את הקהילה הישראלית ומאפשר לילדינו לחוות תרבות ישראלית ויהודית תוך שמירה ושיפור נכס השפה.